همدان شهردارالمجاهدين

اگربرای فرداطرحی نداشته باشیم موردملامت آیندگان هستیم.شهیدمطهری

بيمارستان شهيد بهشتي

بازديد فرماندار همدان از بخش دياليز بيمارستان شهيد بهشتي

 فرماندار شهرستان همدان دربازديد از بخش دياليز بيمارستان شهيد بهشتي، ضمن عيادت از بيماران اين بخش از نزديک در جريان مسايل و مشکلات آنها قرار گرفت .قهرماني مطلق با تقدير از انجمن حمايت از بيماران کليوي که بصورت غير دولتي در اين امر خدمات قابل توجهي ارايه مي دهند اظهار داشت : بيماران کليوي که نياز به ارايه خدمات دياليزي دارند از ساير شهرستانها نيز به اين مر کز مراجعه مي نمايند و در صورت ارايه اين خدمات در شهرستان محل سکونتشان قطعا مشکلات اين بيماران کاهش خواهد يافت . وي افزود : بخش دياليز بيمارستان شهيد بهشتي  هم اکنون بصورت شبانه روزي فعال است که باتوجه به تعداد بيماران لازم است تمهيداتي در راستاي گسترش اين خدمات اتخاذ گردد. در اين بازديد  با اهداء گل از بيماران عيادت و از  پرستاران تقدير شد .  

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 9:49  توسط حسن قهرماني مطلق   |